Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 30/9/2019 đến 6/10/2019

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5329 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 30/9/2019 đến 6/10/2019 như sau:

Thứ 3 (1/10/2019):

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 6 – Tầng 8, Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Lào Việt

Thành phần: Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Phòng KHQS, Văn phòng, Phòng KHTH, Phòng Tài chính, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật

Chủ trì: Giám đốc Bệnh viện

 

Thứ 4 (2/10/2019):

Vào lúc 09h00 tại Phòng họp – Phòng Khoa học Quân sự diễn ra buổi báo cáo của Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ

Thành phần: Các báo cáo viên có bài tham dự Hội nghị,

Mang mặc: Thường phục

 

Thứ 5 (3/10/2019):

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 1 – Tầng 9  diễn ra hội thảo khoa học: Vai trò của kiểm soát nhiễm khuẩn trong giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện tại khoa Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực và các khoa lâm sàng

Báo cáo viên: GS. Robert Jerome – Cộng hòa Pháp

Thành phần: TTHĐKH, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư toàn Bệnh viện

 

Chia sẻ