Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện

Ngày 20-11, Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện. Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng hơn 260 đại biểu là các đồng chí cấp ủy, chỉ huy các viện, trung tâm, phòng, khoa ban.

Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 23-7-2019, Thường vụ QUTW đã ban hành Chỉ thị số 747-CT/QUTW về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Hội nghị lần này được Thường vụ QUTƯ tổ chức nhằm quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thường vụ QUTW về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Bệnh viện, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Bệnh viện dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa góp phần từng bước hội nhập quốc tế. Kết quả đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, lĩnh hội đầy đủ nội dung các văn bản làm cơ sở cho việc quán triệt, triển khai tổ chức ở đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các đồng chí cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt đã nghe Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng vụ, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện quán triệt, hướng dẫn những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 của Thường vụ QUTW và Chỉ thị số 888 của Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng vụ, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện quán triệt triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bọ chủ trì và cơ quan chức năng trong toàn Bệnh viện từ nay đến hết năm 2020. Vì vậy, đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện yêu cầu cấp ủy các cấp đặc biệt lưu ý và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội phải đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể trong cấp ủy chỉ huy chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, tập trung chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới… góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện: Đức Khánh, Bùi Thuấn - Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ