Thông báo v/v tổ chức Hội nghị khoa học Tuổi trẻ năm 2019


Căn cứ vào kế hoạch số 1036/KH-KHQS đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt về việc tổ chức các Hội nghị khoa học năm 2019;

Căn cứ vào nội dung của Hội nghị, Phòng KHQS thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ năm 2019 như sau:

1. Tên Hội nghị: Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ năm 2019.

2. Thời gian: Thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019.

3. Địa điểm: Hội trường 1 tầng 9 - Cụm Công trình Trung tâm.

4. Mang mặc: Thường phục.

Hội nghị nhằm cập nhật các chuyên đề, báo cáo khoa học mới nhất của các nhà khoa học trẻ trong và ngoài quân đội về: Nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ